Tematyka
OD ZERA DO MARKETERA
Koordynator
Gabriela Karbowska
Zespół
Karolina Walczak, Patrycja Gwardecka, Paulina Koszczyk, Marta Urbańska, Artur Ceran, Michał Kochanowski
Marketing Challenge