Tematyka
THE SOUND OF MARKETING
Koordynator
Wojciech Walas
Zespół
Jakub Cichawa, Maciej Janik, Patrycja Skrzypniak, Żaneta Kutner
Marketing Challenge