Tematyka
WOJNY MARKETINGOWE
Koordynator
Małgorzata Leszczyńska
Zespół
Daniel Baradziej, Marcin Denys, Laura Domagała, Andrzej Haczykowski, Monika Palma, Wojciech Walas
Marketing Challenge