Tematyka
MODERN MARKETING
Koordynator
Katarzyna Woźna
Zespół
Małgorzata Leszczyńska, Laura Domagała, Edyta Ptasińska, Róża Łukowska, Marta Szczepaniak
Marketing Challenge