Tematyka
MARKETING KULTUROWY
Koordynator
Karolina Adamska
Zespół
Karolina Chylewska, Izabela Paderewska, Iga Słowińska, Agnieszka Turlińska, Hubert Walkowicz
Marketing Challenge